Khmer Movie - Mohithirith Tep Thida Pous Sar - The Destiny of White Snake (2018) - movie khmer - thai drama - khmer drama - movies - movie theater - thai movie